Om oss

Om Bautec AS

Bautec AS er et selskap i Bergen med solid kompetanse innenfor byggautomasjon og energieffektive løsninger. Bautec ble stiftet sommeren 2012. Våre ansatte har bred og allsidig erfaring fra byggautomasjonsbransjen. Bautec AS har en sterk prosjektorganisasjon med erfaring fra store omfattende prosjekter med planlegging og gjennomføring av komplette automasjonsleveranser på bygg.

Visjon og strategi

Visjon: Vår visjon er bærekraftige- og miljøriktige bygg.

Mål: Bautec AS skal være en viktig bidragsyter for utvikler, eier og brukere av bygg slik at investeringene i bygningene gir en optimal energi og miljøprofil og god økonomi.

Delmål #1

Bautec AS skal arbeide for å få byggherrer og brukere av bygg til å høyne ambisjonsnivået i valg av sine løsninger. Målet er å skape bygg som alltid ligger i forkant av tekniske og miljømessige krav. Dette innebærer:

  • Flere energieffektive bygg
  • Grønnere miljø
  • Økt lønnsomhet for eier og bruker

Delmål #2

Bautec AS skal arbeide for å få eier og brukere av bygg til å ivareta og utvikle ambisjonene for bygget igjennom hele livssyklusen. Dette innebærer å:

  • Kontrollere, overvåke og vedlikeholde byggets løsninger og funksjoner i samarbeid med eier
  • Utvikle byggets løsninger og funksjoner i samarbeid med eier og brukere av bygget
  • Økt lønnsomhet for eier og brukere av bygget

Godkjenning fra StartBANK

Bautec AS innehar godkjenning fra StartBANK, som er et felles leverandørregister for innkjøpere innenfor bygg og anlegg i Norge. StartBANK gjør det tryggere for innkjøpere, og minsker risikoen. Godkjenningen betyr trygghet for deg som velger å bli kunde hos oss. StartBANK Id: 141603.

startbank

Godkjent lærebedrift

Bautec AS er en godkjent lærebedrift. Vi tar inn lærlinger i automasjonsfaget, og tilbyr de opplæring, samt tildeler de en faglig kvalifisert person som blir ansvarlig for opplæringen. Vi er stolte av å kunne bidra til å utdanne morgendagens automatikere!