Rådhusgata 2

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Hathon Holding AS

TYPE:
Kontorbygg

OMFANG:
4500 m²

OPPDRAGSGIVER:
Roxel Tekniske AS

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering av automasjons system. Leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg.

Faktaopplysninger prosjekt

Prosjektet omfattet fasadeendring og innvendig rehabilitering og leietakertilpasninger av 4.500m2 BTA fordelt på 5
etasjer og kjeller. Inngangsdøren ble flyttet fra øst- til vestfasaden av bygningen. Eksisterende cellekontorer ble
fjernet, og det ble etablert åpne kontorlandskap i 2-4 etasje. Bygget fikk også ny restaurant med storkjøkken i 1
etasje og nye garderobe- og dusjanlegg i kjeller.

I forbindelse med ombyggingen ble ventilasjonsaggregater skiftet ut og elektriske installasjoner oppgradert til
moderne standard. Det har vært fokus på driftsvennlige løsninger og lave driftskostnader i ferdig bygg. Det ble
benyttes lavemitterende materialer i oppbyggingen. Resultatet ble et moderne, fremtidsrettet og attraktivt
kontorbygg, med fleksible løsninger som gjør det enkelt å tilpasse til nye arbeidsprosesser og leietakere