Dragefjellet skole

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Universitetet i Bergen

TYPE:
Skolebygg

OMFANG:
– m²

OPPDRAGSGIVER:
Sønnico AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer komplett automatikk utrustning for tekniske anlegg og sonekontrollsystem. For de tekniske anleggene er det benyttet konvensjonelle PLS’er for styring og overvåking av ventilasjon, energisentral etc. For sonekontrollsystemet er det benyttet et KNX basert system med busskobling mot alle komponenter, bl.annet VAV’er. I tillegg er belysning integrert via DALI grensesnitt. Alle systemene kommuniserer mot Desigo Insight, et skjermbasert kontroll- og monitorerings system med full WEB funksjonalitet. I tillegg til automatikk leveranse innehar Bautec rolle som teknisk koordinator. Oppstart for prosjektet er høst 2014, med overlevering vår 2015.

Faktaopplysninger prosjekt

Dragefjellet Skole er lokalisert på nordenden av Sydneshaugen i Bergen og huser i dag Det Juridiske Fakultet. Det er bygget i 1891 og er verneverdig. Formålet med tiltaket er å oppgradere varme- og ventilasjonsanlegget. Samtidig vil byggherren ha oppgradert innvendige overflater og oppgradert det elektriske anlegget.