Draken

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Forsvarsbygg

TYPE:
Kontor og Industribygg

OPPDRAGSGIVER:
NCC

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer komplett automatikk leveranse for tekniske anlegg og romkontrollsystem, inklusiv et skjermbasert overvåkingssystem. For de tekniske anleggene leveres det egne styretavler samt feltutstyr for styring og overvåking av bl.a ventilasjon, varme og kjøling.

For godt inneklima og riktig miljøprofil er bygget planlagt med individuell romkontroll. Temperatur, luftmengder, solskjerming samt lys justeres kontinuerlig av styresystemet for å opprettholde et optimalt arbeidsmiljø for brukere, samt bidra til å muliggjøre en nullutslipps visjon.

For romkontrollsystemet har vi benyttet et kombinert DALI/KNX system med busskobling mot alt feltutstyr. Det er benyttet vav aktuatorer med KNX grensesnitt for å muliggjøre optimalisering av ventilasjon via spjeldvinkelavlesning pr rom. Det er benyttet rompanel med en egen enøk funksjon, «green leaf», som benytter en kontroll filosofi som er optimalisert i forhold til å minimalisere energiforbruk. Alle markiser styres via KNX aktuatorer basert på lysintensitetsmålinger pr fasade. Alle lys er koblet direkte til systemet via DALI bus, og basert på kontinuerlige lysmålinger pr rom optimaliseres energiforbruk.

Totalt leverer vi ca 25 PLS’er i anlegget og ca 1000 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert overvåkingssystem. Bautec skal utføre ca 1500 timer i prosjektet som ferdigstilles høsten 2017.

Faktaopplysninger prosjekt

Nybygget er lokalisert på Haakonsvern i Bergen, og inneholder kontorer, møterom, haller og lager.