Framo Sjølivet

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Frank Mohn Eiendom AS

TYPE:
Nærings og Industribygg

OMFANG:
23 700 m²

OPPDRAGSGIVER:
magnus M. Thunestvedt AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer komplett automatikk leveranse for tekniske anlegg og sonekontrollsystem. For de tekniske anleggene er det benyttet konvensjonelle PLS’er for styring og overvåking av ventilasjon, energisentral etc. For sonekontrollsystemet er det benyttet et KNX basert system med busskobling mot alle komponenter, blant annet VAV’er. I tillegg er belysning integrert via DALI grensesnitt.. Totalt er det ca 45 PLS’er i anlegget og ca 3000 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot skjermbasert kontroll og monitorerings system. Totalt utfører Bautec ca 2500 timer i prosjektet. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2015.

Faktaopplysninger prosjekt

Prosjektet er lokalisert på Florvåg i Askøy kommune. Prosjektet består av kontorbygg i 5 etasjer, underjordisk parkeringsanlegg i 3 etasjer og 3 verkstedhaller, utendørs industriområde med overbygget ute lager, dypvannskai og småbåthavn. Bruttoarealer er 23700 m2. Kontorbygget utgjør 9300 m2, verksted 8700 m2 og parkeringshuset er på 5300 m2. Kontorbygget har kjeller med tekniske arealer, lager og svømmeanlegg. Verkstedbygget rommer 3 sammenbygde verkstedhaller. Byggene er bundet sammen med ei gangbro. Parkeringshuset er et underjordisk anlegg foran ankomstområdet til kontorbygget. Tomta er 43 mål.