Frank Mohn Flatøy

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Frank Mohn Eiendom AS

TYPE:
Nærings og Industribygg

OMFANG:
2600 m2

OPPDRAGSGIVER:
Multiconsult AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer komplett automatikk leveranse for tekniske anlegg og sonekontrollsystem. For de tekniske anleggene er det benyttet konvensjonelle PLS’er for styring og overvåking av ventilasjon, kjøle/varme systemer, etc. For romregulering, er det integrert et Swegon superwise. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert kontroll og monitorerings system. Prosjektet ferdigstillt våren 2014.

Faktaopplysninger prosjekt

Bygg 24, fase 2 Prosjektet er lokalisert på Flatøy i Meland kommune. Prosjekter består av en Verskstedhall med test fasiliteter for prøvestand For Høyspent anlegg,. Bygget har egen kontorfløy med integrert behovsregulert ventilasjon via romregulering. Bautec AS har integrert SuperWise romregulering mot eksisterende SD-anlegg. Isvannsmaskin kommuniserere via Modbus RTU til SD-anlegg.

Bygg 10 Eksisterende Kompakt Gold ventilasjon er blitt integrert via Modbus RTU protokol mot SD-anlegg.

Bygg 13 Nytt automatikk tavlefelt med ny PLS er levert for å forbedre klima i produksjonshaller, Nye frekvensstyrte omformere er levert for å optimalisere friskluft tilførsel.