Høyskolen Kristiania

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Hansagården Eiendom AS

TYPE:
Skolebygg

OPPDRAGSGIVER:
TEVAS AS

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering av automasjons system. Leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er
knyttet sammen i et felles skjermsystem for styring og overvåking. I tillegg har Bautec bistått som ITB koordinator i
prosjektet.

Faktaopplysninger prosjekt

Bryggeriet har blitt bygget ut over en lengre periode og inneholder derfor bygninger fra ulike tidsepoker fra 1899 til
1974. Bryggerianlegget har vært i kontinuerlig forandring siden århundreskiftet, og det er få gamle bygg
igjen. Eiendommen var i kommunedelplanen båndlagt som et vernet industrianlegg, og omformingen har derfor vært i
tett kontakt med byantikvaren.

Høyskolen Kristiania har hatt tilhold i Hansaparken siden 2007. I 2020 utvides arealet med det som omtales som
Bryggerihuset, et ærverdig lokale som nå skal benyttes som forelesnings saler.