HVL-Edens Hage

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Statsbygg

TYPE:
Skolebygg

OMFANG:
15000 m²

OPPDRAGSGIVER:
ApplyTB AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer automasjon for tekniske anlegg og romkontrollsystem, inklusiv et skjermbasert drifts- og overvåkingssystem. For de tekniske anleggene leveres det egne styretavler samt feltutstyr for styring og overvåking av bl.a ventilasjon, varme og kjøling.

For godt inneklima og riktig miljøprofil er bygget planlagt med individuell romkontroll. Temperatur og luftmengder samt lys justeres kontinuerlig av styresystemet for å opprettholde et optimalt miljø for brukere, samt bidra til å muliggjøre en nullutslipps visjon.

Bygget skal være et nullutslippsbygg noe som setter høye krav til bygningsmessige og tekniske løsninger, og prosjektet skal ha et redusert klimagassutslipp med 30% sammenlignet med tilsvarende bygg. Bygget skal sertifiseres ihht Zeb-0 og oppfylle BREEAM Excellent. I denne sammenheng har Bautec ansvar for BREEAM MAN1 med 2 poengs oppnåelse for design og gjennomføring.

Vår leveranse omfatter mellom 60 og 70 PLS med ca 4000 datapunkt og kommunikasjon mot et skjermbasert overvåkingssystem. Bautec vil jobbe med prosjektet frem til mars 2020.

Faktaopplysninger prosjekt

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har som visjon at Edens Hage skal være Vestlandets mest moderne undervisningsbygg og legge til rette for utdanning og forskning med høy internasjonal standard. HVL har i tillegg en målsetting om å få et grønnere fotavtrykk. Dette skal oppnås ved å redusere transport mellom lokasjoner, arealeffektive løsninger, miljøvennlig bygg og vesentlig bedring av energiforbruk.

Bygget vil romme rundt 300 arbeidsplasser og 2100 studenter. Dette vil samle alle ansatte og elever tilknyttet HVL Bergen på Kronstad. Fokuset er på å legger til rette for god undervisning både i dag og for fremtidige undervisningsformer. Fleksible planløsninger og tekniske systemer er nøkkelfaktorer for å få dette til.

Statsbygg ønsker som både eier og forvalter av bygget å ivareta miljøet på best mulig måte. Det skal være en trygg og god arbeidsplass både under oppføring og bruk. Bygget skal legge til rette for inkludering og være tilgjengelig for alle. Statsbygg har også som mål å sikre seriøsitet og bærekraft i bygg og anleggsbransjen.