Kvilldal Converter Station

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Statnett

TYPE:
Industri

OMFANG:
Admbygg, kontrollbygg, generatorbygg, reaktorbygg, ventilbygg, serverbygg.

OPPDRAGSGIVER:
LOS Elektro AS

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering av automasjons system. Leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er
knyttet sammen i et moderne skjermsystem for styring og overvåking.

Faktaopplysninger prosjekt

Statnett og National Grid North Sea Link Ltd samarbeider om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og
Storbritannia, North Sea Link (NSL). Dette blir den første direkte forbindelsen mellom det norske og det britiske
kraftmarkedet, gjennom en høyspent direktestrøms kabel mellom Kvilldal i Suldal Kommune i Rogaland og Blyth i
Northumberland i England.Når kabelen er ferdigstilt i 2021 vil dette være verdens lengste undersjøiske
kraftforbindelse.

Strømretterstasjonen skal ligge i Kvilldal, et tettsted i Suldal Kommune i Rogaland.
Stedet er valgt på grunn av sin sentrale plassering i sentralnettet, med nærhet til Norges største vannkraftverk og
landets største vannmagasinsystem. Strømretterstasjonen skal bygges ved siden av Kvilldal kraftverk, der det
allerede er en transformatorstasjon. Det vil både være innendørs og utendørs komponenter i anlegget. Man vil i
hovedsak bruke det eksisterende høyspentnettet, med noen endringer nær anlegget. En jordkabel skal installeres fra
strømretterstasjonen til Suldalsvatnet, hvor det vil være en overgang til sjøkabel. Kabeltraséen vil gå under
Suldalsvatnet, gjennom tunnel til Hylsfjorden og deretter via fjordsystemet ut til Nordsjøen.

https://northsealink.com/