Lanternen

Om prosjektet

BYGGHERRE:
GC Rieber

TYPE:
Kontorbygg

OMFANG:
6000 m²

OPPDRAGSGIVER:
GC Rieber

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer automasjon for tekniske anlegg og romkontrollsystem, inklusiv et skjermbasert drifts- og overvåkingssystem. For de tekniske anleggene leveres det egne styretavler samt feltutstyr for styring og overvåking av bl.a ventilasjon, varme og kjøling.

For godt inneklima og riktig miljøprofil er bygget planlagt med individuell romkontroll. Temperatur og luftmengder samt lys justeres kontinuerlig av styresystemet for å opprettholde et optimalt miljø for brukere, samt bidra til å muliggjøre en nullutslipps visjon.

For romkontrollsystemet har vi benyttet et kombinert DALI/KNX system med busskobling mot alt feltutstyr. Det er benyttet VAV aktuatorer med KNX grensesnitt for å muliggjøre optimalisering av ventilasjon via spjeldvinkelavlesning pr rom. Det er også benyttet rompanel med en egen enøk funksjon, «green leaf», som benytter en kontroll filosofi som er optimalisert i forhold til å minimalisere energiforbruk. Alle lys er koblet direkte til systemet via DALI bus, og basert på kontinuerlige lysmålinger pr rom optimaliseres energiforbruket.

Bygget skal benytte LEAN i produksjon.

Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent, og Bautec vil ha ansvaret for MAN1 funksjon i prosjektet.

Totalt leverer vi ca 25 PLS’er i anlegget og ca 1000 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert overvåkingssystem.

Bautec utfører ca 1500 timer i prosjektet som ferdigstilles 2018.

Faktaopplysninger prosjekt

Nytt næringsbygg med unike fasiliteter.

Lanternen kan tilby drømmelokaler for marine virksomheter. Nybygget på 6000 kvm vil romme kontorer og laboratorier, med felles kantine og møterom. Lokalene blir meget fleksible og kan spesialtilpasses hver enkelt leietaker.

Lanternen får en unik beliggenhet ved bredden av Damgårdssundet. Bygget vil ligge som en forlengelse av VilVite, og i umiddelbar nærhet til forskningsmiljøene ved Høyteknologisenteret og Nansensenteret.

Lanternen er utformet i harmoni med de flotte omgivelsene. Bygningens form uttrykker retningsskiftet langs fjorden. Fjordens speilinger og lysets brytninger i fasaden er tatt i bruk i samspill med fasadens fasetterte flater. Det betyr at fasaden til enhver tid vil speile og reflektere lyset på ulike måter. Fasaden mot fjorden er bred, lys og lett og med et nesten svevende utrykk.

GC Rieber har et høyt fokus på bærekraftig utvikling og bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.