Leaparken

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Bergen kommune

TYPE:
Barnehage

OMFANG:
500 m²

OPPDRAGSGIVER:
Sønnico AS

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering av automasjons system. Leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er
knyttet sammen i et felles skjermsystem for styring og overvåking. Bygget er lite men komplisert grunnet alder og
opprinnelig inndeling.

Faktaopplysninger prosjekt

Leaparken barnehage åpnet i august 2018. Barnehagen drives i en villa som ble bygget av Gert Meyer Bruun i 1899.
Han gav bygget navnet Villa Solhaug. Bygget ble seinere overtatt av Erik Grant Lea som omdøpte bygget til Lea Hall.
Eiendommen har vært i Bergen kommunes eie siden 1922 og har vært brukt til skole frem til 1999. I 2017 startet
arbeidet med å sette bygge tilbake til fordums prakt. Lea Hall har antikvarisk verdi og bygget er verneverdig.