Møhlenpris oppveksttun

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Bergen kommune

TYPE:
Skolebygg

OMFANG:
4600 m2

OPPDRAGSGIVER:
Sønnico AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer automasjon for tekniske anlegg og romkontrollsystem, inklusiv et skjermbasert overvåkingssystem. For de tekniske anleggene leveres det egne styretavler samt feltutstyr for styring og overvåking av bl.a ventilasjon, varme og kjøling.

For godt inneklima og riktig miljøprofil er bygget planlagt med individuell romkontroll. Temperatur og luftmengder samt lys justeres kontinuerlig av styresystemet for å opprettholde et optimalt arbeidsmiljø for elever og lærere, samt bidra til å muliggjøre en nullutslipps visjon.

For romkontrollsystemet har vi benyttet et kombinert DALI/KNX system med busskobling mot alt feltutstyr. Det er benyttet VAV aktuatorer med KNX grensesnitt for å muliggjøre optimalisering av ventilasjon via spjeldvinkelavlesning pr rom. Det er benyttet rompanel med en egen enøk funksjon, «green leaf», som benytter en kontroll filosofi som er optimalisert i forhold til å minimalisere energiforbruk. Alle lys er koblet direkte til systemet via DALI bus, og basert på kontinuerlige lysmålinger pr rom optimaliseres energiforbruket.

Totalt leverer vi ca 20 PLS’er i anlegget og ca 800 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert overvåkingssystem. Bautec skal utføre ca 1000 timer i prosjektet som ferdigstilles våren 2017.

Faktaopplysninger prosjekt

Bygget er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og ble ført opp i 1911-1912. Både hovedbygg, tilleggs bygg og skoleplass er vernet. Oppveksttunet har plass til 250 elever fordelt på sju klassetrinn, avdeling for fremmedspråklige elever, skolefritidsordning og mellom 60 og 70 barn i to trinn i barnehagen. Det er mellom 50 og 60 arbeidsplasser ved oppvekst-tunet. Innvendig er bygget renovert fullstendig og det er skapt et moderne oppvekst-tun med barnehage og barneskole. Bygget har fått nye tekniske installasjoner og blitt tilført nye kvaliteter.