Planteforsk Ullensvang

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Statsbygg

TYPE:
Industribygg

OMFANG:
1750 m2

OPPDRAGSGIVER:
Statsbygg

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering og levering av styring or regulering for alle ventilasjonsanlegg i forskingsbygget. Kjøle og fryseanlegg er og integrert i forskningsmiljøet, alle disse systemene er programmert med logging av temperaturer for dokumenterte forskningsresultater.

Utover dette har vi levert sentralt driftskontroll, SCADA basert som sikrer hensiktsmessig betjening av de tekniske anleggene.

Bautec har oppgradert 2 automatikk fordeling hvor til sammen ca 300 I/O’er tilkoblet.

Nye funksjoner er programmert for å effektivisere driften av forskningsstasjonen

Alle system er knyttet til nytt sentralt driftskontroll system, Desigo Insight.

Faktaopplysninger prosjekt

Bygget er integrert naturlig i terrenget, og fremstår som bærekraft, miljø og ressursvennlig.

Prosjektet er arealeffektivt løst. Den høye kvaliteten i materialbruk og detaljering har stor betydning for lave kostnader i forvaltning, drift og vedlikehold. Bygningen er svært fleksibel og egner seg til ulike funksjoner. Dette er en vesentlig kvalitet med dagens stadig skiftende krav

Energieffektive løsninger har vært viktig å fokusere på i prosjektet, kjøle og varmegjenvinning er optimalisert.