Siljuslåtten sykehjem

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Bergen kommune

TYPE:
Siljuslåtten sykehjem

OMFANG:
2500 m2

OPPDRAGSGIVER:
Sønnico AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec leverer automasjon for tekniske anlegg og romkontrollsystem, inklusiv et skjermbasert drifts- og overvåkingssystem. For de tekniske anleggene leveres det egne styretavler samt feltutstyr for styring og overvåking av bl.a ventilasjon, varme og kjøling.

For godt inneklima og riktig miljøprofil er bygget planlagt med individuell romkontroll. Temperatur og luftmengder samt lys justeres kontinuerlig av styresystemet for å opprettholde et optimalt miljø for ansatte og beboere, samt bidra til å muliggjøre en nullutslipps visjon.

For romkontrollsystemet har vi benyttet et kombinert DALI/KNX system med busskobling mot alt feltutstyr. Det er benyttet VAV aktuatorer med KNX grensesnitt for å muliggjøre optimalisering av ventilasjon via spjeldvinkelavlesning pr rom. Det er også benyttet rompanel med en egen enøk funksjon, «green leaf», som benytter en kontroll filosofi som er optimalisert i forhold til å minimalisere energiforbruk. Alle lys er koblet direkte til systemet via DALI bus, og basert på kontinuerlige lysmålinger pr rom optimaliseres energiforbruket.

Totalt leverer vi ca 35 PLS’er i anlegget og ca 1200 I/O’er. Alle systemene kommuniserer mot et skjermbasert overvåkingssystem. Bautec utfører ca 1500 timer i prosjektet som ferdigstilles 2018.

Faktaopplysninger prosjekt

Sykehjemmet vil ha 90 beboerrom som er organisert med en felles midtfløy som inneholder funksjoner som kantine, personale, kontor og fellesrom. Totalt vil det bygges ca. 9.500 kvadratmeter sykehjem samt 2.400 kvadratmeter parkering, atriumshager og takterrasse.

Sykehjemmet har to innvendige hager med glassoverbygg, som vil bli møblert som vinterhage, dette vil medføre ekstra lys og trivsel for beboerne både i sommer og vinterhalvåret. Felles takterrasse i tredje etasje bidrar også til at beboerne får nyte det fine Bergensværet. Det er lagt opp til et flott og godt oppbygget utomhusareal rundt sykehjemmet, der bevaring av eksisterende trær og opparbeidelse av felles områder står sentralt. Sykehjemmet skal bygges som passivhus.