Ulstein SX165

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Island offshore

TYPE:
Konstruksjonsskip

OMFANG:
147,5 meter langt
28 meter bredt

OPPDRAGSGIVER:
Novenco AS

BAUTEC SIN ROLLE

Prosjektering og levering av styring for alle HVAC anlegg på skipet. Herunder behovsstyrt ventilasjon for innredning, ventilasjon av bro med nødsystem samt bysse. Ventilasjon av 3 maskinrom ihht DP3 klasse og en del egne system for tekniske områder.

Utover dette har vi levert spjeldstyringspakke ifm gass deteksjons system med sonevis nedstengning.

Totalt har Bautec levert 17 styreskap med til sammen ca 1000 I/O’er tilkoblet.
Alle system er knyttet til skipets HMI.

Faktaopplysninger prosjekt

Konstruksjonsskipet blir 147,5 meter langt, 28 meter bredt og skal ha to kraner med kapasitet på henholdsvis 400 og 140 tonn. Det skal kunne operere ned mot 3.000 meter. Skipet til lsland Offshore skal bygges i Ulsteinvik og blir dermed det største fartøyet levert fra verftet. Det vil skje i tredje kvartal 2015. Ifølge Dagens Næringsliv er kontrakten på ca. 1,1 milliard kroner. Det er lagt mye vekt på sikkerhet og arbeidsmiljø ved utvikling av skipene.

Skipet får tre separate maskinrom som skal sikre mulighet for å arbeide videre selv om en motor er ute av drift.

SCR-katalysator reduserer NOx-utslipp til et minimum. Hvert av fartøyene får fire livbåter, to på hver side, for effektiv evakuering av de 200 personene som kan være om bord samtidig.

Skipene får tre moonpooler, brønnåpninger gjennom skroget, som gjør at fjernstyrte ubåter (ROV-er) og utstyr kan senkes i sjøen selv i relativt dårlig vær. Den største brønnen er på 11×12 meter.