Visjon Sansdsli

Om prosjektet

BYGGHERRE:
Statoil ASA

TYPE:
Nærings og Industribygg

OMFANG:
57 000 m²

OPPDRAGSGIVER:
Siemens AS

BAUTEC SIN ROLLE

Bautec har hatt total ansvar for planlegging og gjennomføring av automasjonsleveransen på bygget på oppdrag fra Siemens AS. I leveransen har følgende inngått; prosjektledelse, prosjektering, utarbeidelse av skjema, programmering, idriftsettelse og dokumentasjon. På de meste har ni personer fra Bautec AS jobbet i prosjektet.

Prosjektet er produksjonsmessig oppdelt i 5 bygg. Hvert av disse byggene har etasjer i ca størrelse på 500kvm, og kontrollområder er oppdelt ihht etasjer. I tillegg er det egne kontrollområder for alle tekniske rom. Hvert av kontrollområdene er bakover planlagt for alle fag. Alle tekniske føringer er samlet i sjakter mellom bygningsdelene for enkelt å kunne ferdigstille og lukke områder etter hvert som de ble ferdigstilt. Tverrfaglig testing (AJL test) ble utført som en felles aktivitet på tvers av kontrollområder.

Faktaopplysninger prosjekt

Sandsli Bergen er i dag verdens største operasjonssenter for offshore, olje- og gassvirksomhet. 3300 personer fordelt på syv kontorsteder arbeider for Statoil i Bergen. Med Visjon Sandsli skal all virksomhet slås sammen til et helt nytt kontormiljø.

Bygget skal samle alle Statoils enheter for offshore operasjoner og tilknyttes eksisterende bygninger på tomten på Sandsli. Ved innflytting er bygget dimensjonert for ca 1500 arbeidsplasser.

Bygget består av kontorbygg med tekniske rom, parkeringsanlegg og varemottak/lager.