Tjenester

Tjenester

prosess_bautecBautec AS leverer energibesparende og fremtidsrettede automasjonsløsninger for bygg. Dette betyr at våre kunder trygt kan møte fremtidens strenge miljøkrav uten å måtte gjøre kompromisser med hensyn på funksjonalitet og komfort.

Bautec er en ledende aktør innen bygg automasjon i Norge. Vi tilbyr bygg besittere langsiktig partnerskap fra planlegging av nye bygg og gjennom hele driftsfasen, med et sterkt fokus på levetidskostnader.

Planlegging

For at et bygg skal fungere optimalt gjennom hele levetids-syklusen er det viktig med god planlegging. Byggautomasjon er selve hjertet i driftingen av bygg, det er derfor viktig at en på et tidlig tidspunkt i planleggingen knytter til seg en sterk og solid partner på bygg automasjon. Bautec har lang fartstid i bransjen og kan bidra for å sikre at byggets kvaliteter lever opp til eiers miljø- og komfortmessige krav, og krav til fleksibilitet ivaretas.

Bygging

Bautec gjennomfører prosjekter i alle størrelser, fra mindre bygg på noen få tusen kvadratmeter, til de største bygg på over 50 tusen kvadratmeter. Våre prosjektledere har lang erfaring med planlegging og gjennomføring og sikrer at kundene får avtalt kvalitet til rett tid. Bautec tilbyr nøkkelferdige løsninger og koordinering av tilstøtende fag innenfor alle prosjektstørrelser.

Drifting

Bautec anbefaler å videreføre kunnskapen fra byggefasen inn i driftsfasen. Vi tilbyr derfor alle våre kunder rammeavtale som formaliserer timepriser og priser på materiell. I samarbeid med våre kunder bygger vi også et tilpasset serviceprogram for å sikre at alle funksjoner opprettholdes og gir forutsigbar drift over tid.

De fleste bygg vil endre seg over tid, det vil komme nye leietakere eller nye krav fra eiere og/eller myndigheter. Dette medfører behov for ombygginger og oppgraderinger. Her kan Bautec allerede i planleggingsfasen bidra med kunnskap på eksisterende installasjon, og gi anbefalinger for hvordan ombygging og oppgraderinger best kan løses.

Kontaktinformasjon

Adresse: Kanalveien 51, 5068 Bergen
E-post: bautec@bautec.no
Tlf.: 53 01 21 30